Samenwerking corporatie en de VvE

Door verkoop uit complexen verandert de traditionele verhurende corporatie.

Door verkoop uit complexen verandert de traditionele verhurende corporatie. De corporatie beslist niet meer zelfstandig over het onderhoud aan het complex. Dat gebeurt nu gezamenlijk met andere eigenaars. Ook het dagelijks beheer ligt nu bij een andere beheerder. Dat betekent voor de meeste medewerkers van een woningcorporatie dat de werkzaamheden veranderen. Er komen andere procedures en de besluitvorming verloopt anders.

Voor de medewerkers van een corporatie die regelmatig zijdelings te maken krijgen met VvE’s hebben wij een eendaagse opleidingsdag waarin de medewerker op een praktische wijze leert wat een VvE nu precies inhoudt en wat de medewerker moet doen (beslisbomen). De medewerker wordt wegwijs gemaakt in de wijze waarop VvE-complexen en –gegevens te vinden zijn in de gebruikte automatiseringssystemen.

Deze opleidingsdag is er voor eerstelijns en tweedelijnsmedewerkers. In groepen van circa 10 tot 15 medewerkers leren zij de theoretische basis van de VvE kennen, de eigen procedures toepassen op VvE gebied, de meest voorkomende problemen oplossen en worden een aantal zelf ingebrachte casussen behandeld.

Deze opleidingsdagen zijn maatwerk per corporatie. Om de medewerkers goed voor te bereiden op de veranderde situatie is het belangrijk het beleid en de nieuwe procedures van de woningcorporatie te verwerken in de opleiding en medewerkers krijgen daarnaast een eigen VvE handboek mee naar huis, die ze als naslagwerk kunnen gebruiken bij de dagelijkse praktijk.

Dit handboek is eveneens maatwerk voor elke corporatie. Deze opleiding wordt geheel samengesteld door de docent in samenspraak met de opdrachtgever (s). Een indicatie van de investering is gebaseerd op een opleiding van 2 dagen en zal per dag 2400 euro bedragen. Mochten er meer dan 2 dagen worden afgenomen met dezelfde inhoud dan zijn de volgende dagen 950 euro per dag.

InschrijvenMeer informatieTerug naar overzicht