Corporatiebezit verkoopgereed maken

Voordat de eerste woning uit een complex wordt verkocht moeten er veel zaken geregeld zijn.

Juist op VvE gebied. Je koper wordt namelijk later een van de eigenaren waarmee je beslissingen in de VvE moet gaan nemen. Om je koper goed te informeren en de verwachtingen goed te managen is de periode voorafgaand aan de verkoop zeer belangrijk. In deze opleiding leer je vooraf de begroting op te stellen, een eerste vergadering met de corporatie / VvE te houden, besluiten vast te leggen, een concept MJOB te vervaardigen, etc. Je ontvangt een uitgebreide checklist van wat er gereed moet liggen en weet daarmee de VvE’s een goede start mee te geven. Een goede start bespaart je in een later stadium zeeën van tijd.

De opleiding bestaat uit een drietal onderdelen. We onderscheiden:
1. Verkoopmanagement (het proces)
2. Fiscaliteiten, akten, rechten en garanties
3. De campagne

1. Verkoopmanagement-proces (1 dag)
Het eerste onderdeel heeft als doel de verschillende fasen van het verkoopproces binnen de huidige opdrachtnemer- opdrachtgeversrol voor de betrokkenen te kanaliseren en aandachtsgebieden te benoemen. Dit is een essentiële basis voor de overige modules. Wij willen dit proces gebruiken als kapstok om de overige modules hieraan te verbinden als verdieping op onderdelen.

Resultaat
Als deelnemer krijg je inzicht in alle fasen van het verkoopproces. Je leert de verschillende rollen onderscheiden en weet wat er van jouw rol wordt verwacht. Hierdoor worden afspraken maken natuurlijker en weet men van elkaar wie wat doet. Het is mede mogelijk om bij uitval elkaars rol op te kunnen pakken.

2. Fiscaliteiten, Aktes, Rechten en Garanties (1 dag)
In onderdeel twee besteden we aandacht aan deze vier aandachtsgebieden. Deze dag is bedoeld voor het ontwikkelen van een gezamenlijk begrippenkader en woordenset. Het wordt opgehangen aan de eerste dag. Daarnaast gaan we de onderdelen waar nodig uiteenzetten in de volgende drie fasen van de bouw / verkoop van een onroerend goed:

1. voor de start van de bouw / bestaande bouw verkopen
2. tijdens de bouw / verkoop gereedmaken
3. na de bouw / beheerfase

Wanneer er verschillen zijn wordt dit aangegeven.

Resultaat
Jij krijgt inzicht in de rechten en plichten van koper en verkoper. Ook de invulling van jouw persoonlijke rol wordt in het geheel neergezet. We doorlopen akten van splitsing, tekeningen en leveringsakten.
Wat betreft de bouw en de fasen besteden we aandacht aan de oplevering van privé- en gemeenschappelijke gedeelten (eventuele garanties). In de koopfasen kijken we ook naar de eventuele koopaktes en bepalingen die gesteld worden en meer- / minderwerk mogelijkheden.

3. De campagne en communicatiemiddelen (1 dag)
De verkoopsuccessen komen voor een groot deel voor rekening van de gekozen communicatiemiddelen. Maar hoe kunnen we resultaten meten? Welke middelen zijn noodzakelijk en welke zijn additioneel? Waarmee valt of staat een campagneresultaat? Alles ingezet en dan nog een aantal niet-verkochte eenheden, hoe kan dit en wat doe je dan?

Resultaat
Na deze dag ben je bekend met alle communicatiemiddel noodzakelijk voor het verkopen van bezit / nieuwbouw. Kennis van de interne communicatie en de externe om het geheel goed aan te bieden.

Voor deze dagen maakt de docent met de organisatie een afspraak. Van belang zijn namelijk de huidige processen, beleid en ervaringen. Deze zullen we bewerken tot een opleiding op maat voor de organisatie.

Een indicatie van de investering is gebaseerd op een opleiding van 3 dagen en zal per dag 1200 euro bedragen. Mochten er meer dan 2 dagen worden afgenomen met dezelfde inhoud dan zijn de volgende dagen 950 euro per dag.

InschrijvenMeer informatieTerug naar overzicht