Leergang voor de startende VvE beheerder

Deze leergang is dé opleiding voor de startende VvE beheerder. Je leert in 5 cursusdagen de theoretische en praktische aspecten van het VvE beheer van docenten die zelf al jaren in de VvE-beheerpraktijk werken. De cursus is opgebouwd uit de volgende modules:

  • Basis VvE beheer.
  • Financiën in de VvE: Jaarrekening, verzekeringen.
  • Techniek in de VvE: Dagelijks en planmatig onderhoud.
  • Communicatie in de VvE: ledenvergadering, agenda’s en notulen, sturen van de vergadering.
  • Verdieping VvE beheer in de praktijk: akte en modelreglement(en), hoe pas je die toe in de praktijk?

Afsluitend wordt in de vorm van een kennistoets en een praktijkopdracht het eindniveau getoetst. Voldoe je hieraan, dan ontvang je een diploma voor de Leergang voor de startende VvE beheerder.

Waarom deze opleiding?

Als startende VvE beheerder kun je al snel praktisch aan de slag en voor de VvE allerhande actiepunten uitvoeren. Er is echter meer nodig om een goede beheerder te worden: kennis over de akte en het modelreglement, regels omtrent besluitvorming in de algemene ledenvergadering en hoe je daarover je VvE’s adviseert. Je wilt als beheerder de leden van jouw VvE’s op professionele wijze informeren over de keuzes die zij kunnen maken. Het bestuur wil je beschermen voor besluiten die zij eigenlijk niet mogen nemen. Al dit soort vragen en antwoorden wordt behandeld tijdens de leergang voor de startende VvE beheerder. De laatste dag word je kennis getoetst middels een kennistoets en praktijkopdracht.

Uitgebreid programma

  1. Basiskennis VvE beheer (1 dag)

Tijdens deze eerste dag behandelen we de basiskennis van de VvE en het appartementsrecht. Wat is een splitsingsakte en – tekening en hoe lees je deze? We leren hoe een VvE is opgebouwd en welke functies je binnen de VvE kunt uitoefenen. We behandelen de Vergadering van Eigenaars, welke regels zijn er voor het uitschrijven van de vergadering, hoe worden besluiten genomen en wat zet je in de notulen. Ook gaan we in op hoofd- ondersplitsingen.

  1. Financiën in de VvE (1 dag)

We richten ons deze dag op de financiën van de VvE. Hoe lees je een jaarrekening en begroting en hoe licht je deze toe tijdens een vergadering? Je leert om zelf een begroting op te stellen incl. een spaaradvies voor het reservefonds. Je weet welke regels uit het Modelreglement van toepassing zijn op het bestemmen van een exploitatieresultaat en kan hierover adviseren. We behandelen daarnaast de incassoprocedure en verzekeringen.

  1. Techniek in de VvE (1 dag)

Deze dag behandelen we de technische zaken van de VvE. Welke veelvoorkomende reparatie-verzoeken zijn er, hoe beoordeel je deze en hoe zet je deze uit? Je leert hoe je contracten kunt beoordelen en welke contracten je standaard afsluit voor een VvE. We verdiepen ons daarnaast in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hoe lees je een MJOP, welke veelvoorkomende bouwdelen zijn er en welke cycli hebben deze bouwdelen? Daarnaast doorlopen we het gehele proces van planmatig onderhoud en voorbereiding en toezicht.

Ook leer je hoe je omgaat met verbouwingsaanvragen, welke documenten je nodig hebt en welke juridische kaders er zijn. Als laatste behandelen we nieuwbouw en garanties.

  1. Communicatie in de VvE (1 dag)

Deze dag staat in het teken van communicatie binnen de VvE. De vergadering van Eigenaars is daarbij een belangrijk instrument. Welke vergaderstukken gebruik je, hoe nodig je een vergadering uit, hoe notuleer je een vergadering en hoe kun je een vergadering sturen? Tevens gaan we in op de relatie tussen beheerder en besturen en commissie. Wat mogen zij verwachten op basis van de beheerovereenkomst en hoe adviseer je hen?

  1. Verdieping VvE beheer in de praktijk (1 dag)

Tijdens deze dag gaan we actief aan de slag met de geleerde lesstof. We behandelen casuïstiek m.b.t. de VvE vergadering en gaan dieper in op de juridische kaders van een VvE vergadering en jurisprudentie hieromtrent. We pakken wederom de akte en modelreglement erbij en gaan dieper in op de regels en de (juridische) gevolgen van deze regels in de praktijk. Ook doorlopen we het proces van een aktewijziging.

In de middag vinden de praktijk- en kennistoets plaats en sluiten we af met een individueel beoordelingsgesprek. Aan de hand daarvan ontvang je een diploma.

Voor wie?

Medewerkers die als VvE beheerder aan de slag gaan.

Naam docent

Marco Sinke, Harm Krijnen of Gerco van Maanen, Robert Kirchner

Prijs

Arrangementskosten € 350,-
Deelnamekosten €2.250,-
Deze leergang is vrijgesteld van btw.

Hoeveelheid dagen

5 dagen

Data

Dag 1: 17 januari 2017
Dag 2: 24 januari 2017
Dag 3: 31 januari 2017
Dag 4:   7 februari 2017
Dag 5: 14 februari 2017

Dag 1: 13 april 2017
Dag 2: 20 april 2017
Dag 3: 11 mei 2017
Dag 4: 18 mei 2017
Dag 5:   1 juni 2017

Dag 1: 12 september 2017
Dag 2: 19 september 2017
Dag 3: 26 september 2017
Dag 4:   3 oktober 2017
Dag 5: 10 oktober 2017

InschrijvenMeer informatieTerug naar overzicht