Groot eigenaar in de VvE

Deze leergang is dé training om jezelf kundig te positioneren als (groot) eigenaar in de VvE. Je leert in 2 cursusdagen alle aspecten van het appartementsrecht en VvE beheer van docenten die zelf al jaren in de VvE-beheerpraktijk werken.  Je doet kennis op van splitsingsaktes en modelreglementen, je rechten en plichten, financiën, techniek en besluitvorming binnen de VvE.

Waarom deze opleiding?

Als medewerker van een vastgoedorganisatie vertegenwoordig je eigendommen in een VvE. Dan is het praktisch als je weet dat je dezelfde rechten en plichten hebt als de andere eigenaren. Er is echter meer nodig om je werkgever goed te vertegenwoordigen. Zoals kennis over de regels omtrent besluitvorming in de algemene ledenvergadering, weten wat er in de akte en modelreglement staat, hoe het proces voor planmatig onderhoud verloopt, etc. Het is prettig als je beter op de hoogte bent van de regels dan de andere eigenaren. Als grooteigenaar is het namelijk grotendeels het geld van jouw werkgever waarover tijdens algemene ledenvergaderingen wordt besloten. De belangen voor jou zijn vaak groter dan voor de andere eigenaren. Na het volgen van de training kun je op professionele wijze je werkgever vertegenwoordigen in een algemene ledenvergadering en je rol als mede-eigenaar op je nemen.

Uitgebreid programma

Dag 1.

Basis kennis VvE beheer

Tijdens deze eerste dag behandelen we de basis kennis van de VvE en het appartementsrecht. Wat is een splitsingsakte en – tekening en hoe lees je deze? We leren hoe een VvE is opgebouwd en welke functies je binnen de VvE kunt uitoefenen. We behandelen de Vergadering van Eigenaars, welke regels zijn er voor het uitschrijven van de vergadering, hoe worden besluiten genomen en wat zet je in de notulen. Ook gaan we in op hoofd- ondersplitsingen. Deze basis is nodig om de finesses van een VvE te doorgronden. Met de beschikking over de juiste basiskennis zijn veel problemen te voorkomen.

Dag 2. 

Financiën en techniek in de VvE

Tijdens dit dagdeel behandelen we o.a. de financiën van de VvE. Je leert het belang van de controle van een jaarrekening. Na afloop kun je een jaarrekening goed controleren en weet je de juiste vragen te stellen. We behandelen het bestemmen van exploitatieresultaten en berekenen van een eenmalige bijdrage. Aan de hand van kengetallen leer je een begroting op waarde te schatten. Het belang van sparen van een groot eigenaar ten opzichte van particuliere eigenaars leer je bespreekbaar te maken. We bekijken hoe een begroting is opgebouwd in combinatie met de meerjarenbegroting. Daarnaast kijken we naar het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Je leert wat er in moet staan en hoe dit gelezen dient te worden.

We behandelen ook het proces van planmatig onderhoud. Welke besluitvorming is bijvoorbeeld nodig op een ALV en hoe hou je rekening met je verplichten tot je huurders? Daarnaast wil je als verhuurder een goed inzicht in de verrekenbare servicekosten. Deze kosten kun je namelijk bij je huurders in rekening brengen. We leren of een reparatieverzoek bij de VvE of bij de eigenaar of gebruiker thuis hoort. Als laatste bespreken we de mogelijkheden als een beheerder of bestuurder niet handelt zoals afgesproken.

De VvE vergadering

Dit dagdeel richt zich op de communicatie en besluitvorming binnen de VvE. Specifieke aandacht is er voor beïnvloeding en besluitvorming is de Vergadering van Eigenaars. Hier moet je weten wat je wil met je appartementsrechten en dit uit kunnen leggen en anderen overtuigen. Hoe bepaal jij de agenda en de besluitvorming zonder gebruik te hoeven maken van een eventuele meerderheidsstem?

De vergadering is ook de plek waar je de klachten over jouw huurders te horen krijgt. In deze training leer je hoe je daar op verschillende manieren mee om kan gaan en leer je tot hoever je als groot eigenaar en verhuurder daar verantwoordelijk voor bent.

Voor wie

Medewerkers die voor een vastgoed organisatie deze vertegenwoordigen bij de VvE.

Naam docent

Marco Sinke, Harm Krijnen, Gerco van Maanen of Marjon Bouma

Prijs

Arrangementskosten € 140,-
Deelnamekosten € 900,-
Deze training is vrijgesteld van btw.

Hoeveelheid dagen

2 dagen

Data

Dag 1: 17 januari 2017
Dag 2: 31 januari 2017

Dag 1: 13 april 2017
Dag 2: 12 mei 2017

Dag 1: 12 september 2017
Dag 2: 26 september 2017

InschrijvenMeer informatieTerug naar overzicht