Certificeringsopleiding VvE beheerder

De certificeringsopleiding brengt verdieping in je loopbaan. Na deze opleiding begrijp en herken je complexe VvE situaties, kun je deze oplossen en hierin adviseren aan VvE besturen en eigenaren. Daarnaast kun je na deze opleiding probleemloos het PCVB theorie-examen aangaan, de lesstof is afgestemd op de toetsing tijdens dit examen. Daarmee wordt je persoonlijk gecertificeerd als VvE beheerder.

Waarom deze opleiding?

In 5 dagen maak je de verdiepingsslag op VvE gebied. We gaan door middel van actieve werkvormen jouw kennis en praktijkervaring toetsen en verdiepen. We behandelen elke dag kort de basis en gaan daarna complexe situaties op VvE gebied (juridisch/financieel/techniek/ALV/vaardigheden) uitwerken. Je leert hoe je dit in de praktijk toepast en hierover adviseert. De docenten zijn allemaal werkzaam op VvE gebied en nemen een rugzak vol praktijksituaties en ervaring mee. De opleiding behandelt alle toetsingscriteria van het persoonscertificaat-examen van PCVB.

Uitgebreid programma

  1. Juridische kanten van de VvE en het werkgebied (1 dag)

Je bent al bekend met de relevante wetteksten en de modelreglementen. Na deze dag ben je in staat om VvE´s en VvE besturen te adviseren over de mogelijke gevolgen van bepalingen uit wet en het splitsingsreglement. Daarnaast behandelen we de taken en bevoegdheden van de verschillende organen binnen de VvE. Ook gaan we dieper in op recente ontwikkelingen binnen het werkveld en behandelen we uitgebreid (het adviseren over) het opstarten van een juridische procedure, juridische gevolgen van genomen besluiten en relevante jurisprudentie. Ook behandelen we de positie van niet-eigenaren binnen de VvE.

  1. Financiën van de VvE (1 dag)

Tijdens deze bijeenkomst duiken we in de financiën van VvE´s. Je leert alle financiële en boekhoud-kundige begrippen te doorgronden en kan na deze dag een jaarrekening uitstekend onderbouwen en toelichten aan de vergadering. Het MJOP kun je vertalen naar een spaaradvies voor de VvE, die je kunt verantwoorden en waarover je kunt adviseren richting de vergadering. Je kan na deze dag een (complexe) begroting opstellen. Ook besteden we specifieke aandacht aan verzekeringen, de overdracht van een appartementsrecht en hoofd- ondersplitsingen.

  1. De VvE vergadering (1 dag)

Deze dag staat in het teken van de VvE vergadering. We verdiepen ons in de relevante regels uit het splitsingsreglement, zoals besluitvorming tijdens een vergadering. We beoordelen agenda’s, notulen en vergaderstukken. Ook besteden we aandacht aan alternatieve vormen van vergaderen, zoals 2e vergaderingen, schriftelijke vergaderingen en vergadercycli bij hoofd- ondersplitsingen.

Na deze dag ben je in staat een VvE vergadering op de juiste wijze te organiseren en te sturen. Je kunt de vergadering adviseren over (de gevolgen van) genomen besluiten en de risico’s hiervan inschatten. Daarnaast kun je de vergadering uitleggen hoe juridische procedures verlopen.

  1. Techniek (1 dag)

We behandelen het proces van dagelijks en planmatig onderhoud. Na deze dag ken je veel voorkomende bouwonderdelen, vaak voorkomende reparatieverzoeken en kun je hierover adviseren.

Daarnaast behandelen we het MJOP, de onderhoudscyclussen van de bouwonderdelen, en de relatie van het MJOP met dagelijks onderhoud. Je weet waar je offertes op beoordeelt en je kunt hierover adviseren. Je doorgrond het proces van planmatig onderhoud, weet welke gevolgen wijzigingen inhouden en kunt dit uitleggen aan eigenaren.

  1. Vaardigheden voor de VvE beheerder (1 dag)

Tijdens deze dag focussen we ons op de vaardigheden die een VvE beheerder nodig heeft. Denk hierbij aan time management, vaardigheden m.b.t. voorzitten van een vergadering, notuleren, schrijfvaardigheden en adviesvaardigheden. Middels casussen en praktijkopdrachten gaan we deze vaardigheden verder ontwikkelen.

Voor wie

VvE beheerders met 3 jaar werkervaring. VvE beheerders die de leergang startende VvE beheerder heeft gevolg en daarnaast minimaal één ‘vergaderseizoen’ ervaring hebben. En voor VvE beheerders met ervaring die het PCVB-examen willen gaan halen.

Naam docent

Marjon Bouma, Thijs van der Linden en Robert Kirchner.

Prijs

Arrangementskosten € 350,-
Deelnamekosten € 2.250,-
Deze opleiding is vrijgesteld van btw.

Hoeveelheid dagen

5 dagen.

Wat levert het op?

  • Verdieping van huidige kennis en ervaring op VvE gebied.
  • Specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de Vergadering van Eigenaars.
  • Complexe VvE situaties leren doorgronden, kunnen oplossen en over adviseren.
  • Na afloop ben je in staat om het certificeringsexamen te behalen.

Data:

Dag 1:  12 januari 2017
Dag 2:  26 januari 2017
Dag 3:    9 februari 2017
Dag 4:  25 februari 2017
Dag 5:    9 maart 2017

Dag 1:    4 mei 2017
Dag 2:  18 mei 2017
Dag 3:    1 juni 2017
Dag 4:  15 juni 2017
Dag 5:  29 juni 2017

Dag 1: 31 oktober 2017
Dag 2:   7 november 2017
Dag 3: 14 november 2017
Dag 4: 21 november 2017
Dag 5: 28 november 2017

InschrijvenMeer informatieTerug naar overzicht